Mä en oo pahemmin ollut kotitreenien ystävä. Jotenkin kotona hikoilu ja liikkuminen tilanpuutteen takia on tuntunut aina